Uppdatering angående Twitter

Jag har noterat att det cirkulerat lite felaktiga uppgifter, missförstånd och rykten gällande vad som kan ha föranlett min avstängning från Twitter. Det vanligaste missförståndet, som fått viss spridning, gör gällande att jag skulle ha blivit varnad av Twitter före avstängningen. Detta stämmer inte. Jag har aldrig blivit varnad av Twitter och jag har aldrig …

Angående min avstängning från Twitter

Som vissa av er sett möttes jag under den tidiga morgonen av beskedet av att Twitter genomfört en permanent avstängning av mitt Twitter-konto. Jag har också förbjudits att skapa ett nytt konto. Twitter har inte motiverat avstängningen med något mer specifikt än att de ”efter noggrann granskning” kommit fram till att jag ”brutit mot Twitters …