Kommentar till tidningen Journalistens artikel om Ingrid Carlvist

Följande meddelande skickade jag till tidningen Journalisten som en kommentar angående deras artikel om Ingrid Carlqvists närvaro i Lundagård den 22 april.

Hej!

Jag reagerade över er artikel om Ingrid Carlqvist i Journalisten på grund av att jag bevittnade händelsen med egna ögon. Jag befann mig vid tillfället i Lundagård för att fotografera och jag upplever därför att jag hade väldigt god överblick över läget. Min bild över händelseutvecklingen liknar inte på något sätt Ingrid Carlqvists.

Redan innan demonstrationen hade börjat gick Ingrid Carlqvist runt och krävde att få reda på namnen på personer som hon misstänkte sympatisera med demonstranterna. (Jag var en av dem som blev ställd mot väggen). Ingrid uppförde sig redan från början aggressivt och hetsigt, och hon gjord ingen hemlighet av att hon var på plats. Efter ett tag, när demonstrationen hade inletts, ställde sig Ingrid Carlqvist och käftade med personer ur demonstrationståget. Diskussionen var hätsk, från båda håll, men situationen var inte aggressiv. Samtidigt stod hennes fotograf och tog närbilder (av det mer provokativa slaget) på i princip alla demonstranter, närbilder som senare publicerades på såväl Avpixlats som Dispatch internationals hemsidor. Ännu reagerade inte demonstranterna, trots att Roger uppenbarligen var igenkänd som en representant för konrajihadrörelsen.

När Roger Sahlström noterar att Ingrid Carlvist står och käftar med demonstranter tycks han dock förlora kontrollen. Han rusar fram mot Ingrid Carlqvist och tar något slags grepp om en av demonstranterna. Ingrid Carlqvist skriver att det rör sig om ett nackgrepp, jag upplever det som ett stryptag. Min bild var att Ingrid Carlqvist i detta läge inte var hotad, men att hennes fotograf förlorade kontrollen över sig själv. Efter detta började demonstranter skrika att Roger Sahlström och Ingrid Carlqvist skulle ge sig av. Roger Sahlström mottog ett par lättare knuffar. Så vitt jag såg (och jag upplever som sagt att jag hade god överblick) rörde ingen Ingrid Carlqvist. Påståendet om att Roger Sahlström skulle ha försvarat Ingrid Carlqvist är också, som jag ser det, helt uppdiktat. Dessutom befann sig poliser i närheten och ingrep inte när Ingrid Carlqvist stod och käftade med demonstranterna. Polisen gjorde uppenbarligen samma bedömning som jag – att situationen runt Carlqvist inte var aggressiv.

Notera att Roger Sahlström tidigare (och relativt nyligen) är dömd för våldsbrott. Hans våldsamma agerande kan alltså anses gå i linje med hans tidigare ageranden.

Leave a comment

Leave a Reply